Κάρτα Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Με διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος των ε.α. Αξκων και των μελών των οικογενειών αυτών στο γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, λόγω λήψης μέτρων κατά της πανδημίας.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΑΑΣ, μέχρι να εκδοθεί νεότερη διαταγή, να μην υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση κάρτας εισόδου στο γυμναστήριο, διότι αυτές δε θα εγκρίνονται από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.

Όσοι είναι ήδη κάτοχοι κάρτας εισόδου, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος