Ενιαία Κάρτα Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (ΚΑΑΥ-Λέσχες-Πρατήρια)

Η ΕΑΑΣ εκδίδει κάρτες εισόδου για τον/την σύζυγο, τα τέκνα και τους γονείς μόνο των εν αποστρατεία Αξιωματικών.

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, εκδίδουν την αντίστοιχη κάρτα μέσω της Μονάδας / Υπηρεσίας, όπου υπηρετούν.

Σύμφωνα με την Φ.705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν 2014/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2 επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ (του ε.α Αξιωματικού).

β. Φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής ταυτότητας των δικαιούχων μελών (σύζυγος ε.α Αξκου – τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας – γονείς – πεθερικά)

γ. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας, διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ. για κάθε Μέλος (όχι για τον ε.α Αξιωματικό)

δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α Αξκού από Κ.Ε.Π. ή Δήμο. Μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

ε. Έντυπο Απαιτουμένων Στοιχείων για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας, το οποίο θα σας σταλεί ηλεκτρονικά, αφού συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε ΕΔΩ.

Επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκδόσεως της κάρτας εισόδου ανά πέντε (5) έτη.

 

Διευκρινήσεις

1. Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους, η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών απαγορεύεται τα Σάββατα και τις Κυριακές, λόγω εξάντλησης των υποδομών των Κ.Α.Α.Υ.

2. Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).

3. Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α Στελέχη μόνο από την Ε.Α.Α.Σ και για όλα τα Παραρτήματά της.

4. Οι Αξιωματικοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γ.Ε.Σ/Δ.Ε.Ν.Δ.Η.Σ/2.