Κάρτα Εισόδου στην Πισίνα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

    1. Τα μέλη της ΕΑΑΣ  μπορούν να ζητήσουν την έκδοση κάρτας εισόδου και χρήσης της πισίνας της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, υποβάλλοντας στο Παράρτημα Λάρισας της ΕΑΑΣ, τα παρακάτω;

        α. Αίτηση, την οποία θα λάβετε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη Φόρμα στοιχείων για έκδοση Κάρτας Εισόδου στην Πισίνα 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

        β. Ιατρική γνωμάτευση από Καρδιολόγο.

        γ. Ιατρική γνωμάτευση από Ακτινολόγο.

        δ. Φ/Α Ταυτότητος ΕΑΑΣ για τα ε.α. στελέχη.

        ε. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος για τα μέλη οικογενειών των ε.α. στελεχών.

2. Η ημερομηνία έναρξης και πέρατος λειτουργίας της πισίνας, καθορίζεται για κάθε έτος, από την 1η Στρατιά.

Έτος 2021:

Έναρξη λειτουργίας: 25 Ιουν 21 και ώρα 13:30

Η λειτουργία του κολυμβητηρίου από 26 Ιουν 21 θα είναι σε καθημερινή βάση από 11:00 έως 19: 30 ώρα.