Κάρτα Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Η ΕΑΑΣ εκδίδει κάρτες εισόδου για τον/την σύζυγο και τα τέκνα μόνο των εν αποστρατεία Αξιωματικών.

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, εκδίδουν την αντίστοιχη κάρτα μέσω της Μονάδας / Υπηρεσίας, όπου υπηρετούν.

Για είσοδο και χρήση του γυμναστηρίου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ από τα μέλη της ΕΑΑΣ και τα μέλη των οικογενειών τους, απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Έκδοση από 1η Στρατιά/ΔΑΣΕΚΠ, μέσω της ΕΑΑΣ.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ε.α. στελέχη και μέλη οικογενείας (σύζυγος και τέκνα):

α. Αίτηση

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, την οποία θα λάβετε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

β. Ιατρική γνωμάτευση.

γ. Δύο(2) φωτογραφίες 3Χ3.

δ. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος ή Ταυτότητα ΕΑΑΣ

 

Διαδικασία

  1. Συμπληρώστε τη φόρμα για να λάβετε το έντυπο αίτησης.