Επικαιροποίηση Στοιχείων Μελών της ΕΑΑΣ Λάρισας

Παρακαλούμε τα μέλη της ΕΑΑΣ Λάρισας να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα στοιχείων, ώστε η ΕΑΑΣ να διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Τα στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Σε περίπτωση μεταβολής κάποιου στοιχείου, παρακαλούμε για την εκ νέου υποβολή της φόρμας, με τα τροποποιημένα στοιχεία.