ΚΑΑΥ

Η ΕΑΑΣ διαχειρίζεται τα αιτήματα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα μόνο των εν αποστρατεία Αξιωματικών.

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, υποβάλλουν αιτήματα προς την Μονάδα / Υπηρεσία, όπου υπηρετούν.

Τα μέλη της ΕΑΑΣ, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, δικαιούνται παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα.

Παραθεριστική περίοδος  2021

 

1. Περίοδοι

ΣΕΙΡΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

1η 

Πέμπτη 13 Μαϊ 

Κυριακή 23 Μαϊ 

11 

Δευτέρα 24 Μαϊ

2η 

Τρίτη 25 Μαϊ 

Πέμπτη 03 Ιουν 

10 

Παρασκευή 04 Ιουν

3η 

Σάββατο 05 Ιουν 

Τρίτη 15 Ιουν 

11 

Τετάρτη 16 Ιουν

4η 

Πέμπτη 17 Ιουν 

Κυριακή 27 Ιουν 

11 

Δευτέρα 28 Ιουν

5η 

Τρίτη 29 Ιουν 

Πέμπτη 08 Ιουλ 

10 

Παρασκευή 09 Ιουλ

6η 

Σάββατο 10 Ιουλ 

Τρίτη 20 Ιουλ 

11 

Τετάρτη 21 Ιουλ

7η 

Πέμπτη 22 Ιουλ 

Κυριακή 01 Αυγ 

11 

Δευτέρα 02 Αυγ

8η 

Τρίτη 03 Αυγ 

Πέμπτη 12 Αυγ 

10 

Παρασκευή 13 Αυγ

9η 

Σάββατο 14 Αυγ 

Τρίτη 24 Αυγ 

11 

Τετάρτη 25 Αυγ

10η 

Πέμπτη 26 Αυγ 

Κυριακή 05 Σεπ 

11 

Δευτέρα 06 Σεπ

11η 

Τρίτη 07 Σεπ 

Πέμπτη 16 Σεπ 

10 

Παρασκευή 17 Σεπ

12η 

Σάββατο 18 Σεπ 

Τρίτη 28 Σεπ 

11 

 

2. Δικαιούχοι παραθερισμού είναι τα μέλη της ΕΑΑΣ, καθώς και τα μέλη ορφανικών οικογενειών.

 

3. Η ηλικία των τέκνων, εξάγεται με την αφαίρεση του έτους γέννησης, από το τρέχον έτος. Για το έτος 2021:

α. Μέχρι ετών 18, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 2003.

β. Μέχρι ετών 25, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 1996.

Για αναλυτικές οδηγίες περί μοριοδότησης τέκνων κάντε κλικ ΕΔΩ.

 

4. Τρόποι υποβολής δικαιολογητικών

α. Ηλεκτρονικά (προτιμώμενος τρόπος)

Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας στο e-mail: eaaslarisas+kaay@gmail.com

β. Υποβολή με courier

Τα μέλη του Παραρτήματός μας, που θα  επιλέξουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά με τον παραπάνω τρόπο, έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν το σχετικό Φάκελο αποκλειστικά στα ΕΛΤΑ Courier Λάρισας (Ανθίμου Γαζή 43 – 100μ περίπου πριν τη συμβολή με την Ηρώων Πολυτεχνείου, Τηλ: 2410 610225, Ωράριο: ΔΕ-ΠΑ: 09:00-19:00, ΣΑ: 09:00-13:00, ΚΥ: Κλειστά). Η ΕΑΑΣ συνεργάζεται με τα ΕΛΤΑ Courier.
Η αμοιβή των ΕΛΤΑ Courier ανέρχεται στο ποσό των 4-5 ευρώ, θα πληρώνεται με την κατάθεση του φακέλου και επιβαρύνει εξολοκλήρου τον καταθέτοντα τον φάκελο.

 

5. Χρονικές Λεπτομέρειες

α. Έναρξη Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

β. Πέρας Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω καθοριζόμενης ημερομηνίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες.

 

6. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση Παραθερισμού

(1) Για τους Αξκούς ε.α., το έντυπο  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.

(2) Για τις Ορφανικές Οικογένειες, δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα, του αποβιώσαντος Αξκού ε.α., το έντυπο  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

   Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, υπάρχει υποχρέωση επιλογής πέντε (5) διαφορετικών «Σειρών Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς – οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5) τότε, με την υποβολή της αίτησης, θεωρείται ότι αναγνωρίζει και δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που δεν επιλεγεί καθόλου για παραθερισμό έτους 2021, αυτό πιθανώς και να οφείλεται στο γεγονός της μη καταγραφής πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης».

   Επιπροσθέτως, επί της Αίτησης Παραθερισμού, υφίσταται η δυνατότητα επιλογής «Οποιαδήποτε Σειρά». Εφόσον σημειωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ», παρέχεται η δυνατότητα ώστε, όταν τα εξαχθέντα Μόριά του δεν επιτρέπουν την επιλογή του σε μια από τις δηλωθείσες Παραθεριστικές Σειρές, να δύναται να παραθερίσει, έστω και σε κάποια άλλη Σειρά Παραθερισμού.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης θα βρείτε ΕΔΩ .

β. Αντίγραφο ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από ΕΔΩ)

δ. Για τα τέκνα που είναι Σπουδαστές [ενήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία σπουδάζουν σε πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή σε ιδιωτικά λύκεια ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, ή σχολές μαθητείας του OAEΔ ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής], απαιτείται ένα εκ των παρακάτω :

(1) Εγκεκριμένη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, ή εναλλακτικά,

(2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων, της εν ισχύ Φοιτητικής Ταυτότητας.

ε. Εφόσον είναι Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών ή υπηρετούν την θητεία τους (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), ανάλογα με την περίπτωση, ένα από τα παρακάτω:

(1) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Σχολής που σπουδάζουν, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

(2) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Μονάδας που υπηρετούν, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Μονάδα, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία παρουσίασης στην Μονάδα και ο προβλεπόμενος χρόνος απόλυσής του.

στ. Για τα άνεργα τέκνα (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), απαιτείται ένα εκ των παρακάτω :

(1) Εγκεκριμένο Δελτίο Ανεργίας και των δύο όψεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα μητρώα ανέργων του οποίου (οφείλουν να) είναι εγγεγραμμένα, ή εναλλακτικά,

(2) Πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από τον ΟΑΕΔ (σ.σ. εκδίδεται ηλεκτρονικά), στην περίπτωση που το Δελτίο Ανεργίας έχει λήξει.

ζ. Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, πλέον του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται και ένα αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα), που καθορίζει την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου.

η. Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, εισοδημάτων έτους 2020 (οικονομικού έτους 2021) ή 2019 (οικονομικού έτους 2020) (μόνο για δικαιολόγηση προστατευομένων τέκνων).

θ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 στο οποίο να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα

ι. Στην περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων (πλην της περιπτώσεως που σε κάποιο τέκνο περιήλθε η σύνταξη του θανόντος γονέα του), τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα, στον γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα στον πατέρα. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα, στον γονέα αυτόν. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

ια. Τα ανήλικα τέκνα, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που περιγράφονται στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 3.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο, με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ιβ. Μονογονεϊκή Οικογένεια

Μονογονεϊκή οικογένεια, νοείται εκείνη όπου ο γονέας του ανήλικου τέκνου, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα εξής:

(1) Περίπτωση Χηρείας: 

Πιστοποιητικό Χηρείας ή Πιστοποιητικό (ή Βεβαίωση) Οικογενειακής Καταστάσεως. 

(2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης Γάμου

(α) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως.

(β) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα).

ιγ. Πολύτεκνη Οικογένεια

Ως Πολύτεκνος θεωρείται αυτός που έχει τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

(1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως.

(2) Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, εισοδημάτων έτους 2020 (φορολογικού έτους 2020) ή 2019 (φορολογικού έτους 2019), καθώς και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1,  στο οποίο να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, προκειμένου να διαπιστωθεί – συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως – ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα.

(3) Τα δικαιολογητικά για τα ενήλικα τέκνα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 6δ, 6ε, 6στ.

ιδ. Για τον Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου ή του Τέκνου του:

(1) Ως Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες, σωματικές ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών, σε ίση βάση με τους άλλους και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό τουλάχιστον 50 %. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι :

(α) Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) είτε

(β) Γνωμάτευση (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή).

(2) Οι παραπάνω υποβαλλόμενες γνωματεύσεις θα πρέπει να είναι σε χρονολογική ισχύ, κατά την ημερομηνία ενάρξεως των αιτουμένων παραθεριστικών περιόδων. Διαφορετικά θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «εφ’ όρου ζωής», για να γίνουν αποδεκτές.

(3) Ειδικά για τα τέκνα ΑμεΑ, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(α) Η διατροφή που καταβάλλεται στο τέκνο με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(β) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ιε. Για Λουτροθεραπεία (ΠΡΟΣΟΧΗ ισχύει μόνο για τους Αξκους ε.α.) :

(1) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/2011, δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι Αξκοι ε.α.

(2) Για να υπολογιστούν τα μόρια της Λουτροθεραπείας, θα πρέπει να συνυποβληθεί σχετική Γνωμάτευση, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, με ημερομηνία του τρέχοντος έτους 2021, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή από το ΝΙΜΙΤΣ, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου (όχι Διευθυντή Κλινικής ή Γραμματεία), όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑ-ΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

Προσοχή:   Όλα τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του έτους 2021, εκτός αν στην περιγραφή κάποιου από αυτά, αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

 

7. Λοιπά

Λόγω της εκτάκτου καταστάσεως, που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και της οποίας την εξέλιξη δεν είναι σε θέση κανείς να προδιαγράψει, επισημαίνουμε την σχολαστικότητα που πρέπει να διακατέχει τον καθένα μας στην συγκέντρωση και την πληρότητα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν θα είναι ΠΛΗΡΗ και τα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ από την ΕΑΑΣ, θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβαλλόμενα.

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας για τυχόν διόρθωση παραλείψεων ή αλλαγών ή υποβολής εκ νέου λανθασμένων δικαιολογητικών δεν πρόκειται να υπάρξει.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους συναδέλφους οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η όλη διαδικασία συντάξεως των, προς παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, καταστάσεων.

Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαφορετική ενδεχομένως άποψη, μπορούν ακόμη και τώρα να δηλώσουν, ώστε να μετέχουν της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και να συμμετάσχουν εκ των έσω στην σχετική διαδικασία, ώστε να διαμορφώσουν μια σαφή και πλήρη εικόνα για αυτήν.

Από το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας