Τοπικό Συμβούλιο ΕΑΑΣ Λάρισας

Αντγος (ΠΖ) ε.α. Βλάχος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Τοπικού συμβουλίου

6936935130, *728680 

Σχης (ΤΘ) ε.α. Τσαβδαρίδης  Λάζαρος

 Αντιπρόεδρος Τοπικού συμβουλίου

2410200610    

Σχης (ΠΖ) ε.α. Ζιώγας  Γεώργιος

 Μέλος Τοπικού Συμβουλίου

6937238590

Λγος (ΠΒ) ε.α. Νασόπουλος Βασίλειος

Μέλος – Γραμματέας Τοπικού συμβουλίου

6974004475

Λγος (ΠΒ) ε.α. Στέφος  Γεώργιος

Μέλος – Ταμίας Τοπικού συμβουλίου

6936579748,  *732448