Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας – Παραγγελία και παραλαβή εδεσμάτων

1. Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΛΑΦ Λάρισας, οι δικαιούμενοι σίτισης:     α. Μπορούν να δηλώνουν καθημερινά (γραπτώς η τηλεφωνικώς στο τηλεφ. …

Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας – Παραγγελία και παραλαβή εδεσμάτων Διάβασε περισσότερα